top of page
Získajte cenovú ponuku
Predložiť
Perfect White
wiscount_white
shivakashi
orion.png
orion_ipomniki_m.jpg
Multicolor_India.png
gnejs
tarnno.jpg
braz-krolewki.jpg
kuru_grey
impala
nitn
nero.jpg
star ruby.jpg
VU
premium_black
5. Vyberte typ žuly:
lablador.jpg
6. Litery:
litery.png
litery.png
7. Extra:

Ďakujeme za odoslanie!

* * cena je orientačná, presné ocenenie po obhliadke miesta na cintoríne

** v prípade nesprávne vyplneného formulára cenová ponuka nebude zaslaná (napr. neuvedenie názvu projektu / miesta realizácie / farieb a pod.). 

*** ponuka platí 7 dní od doručenia cenovej ponuky

bottom of page